மற்றவை

தனியுரிமை கொள்கை

உள்ளடக்க தனியுரிமைக் கொள்கை (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே) குக்கீ கொள்கை (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே) கலிபோர்னியா குடியிருப்பாளர்களுக்கான தனியுரிமை அறிவிப்பு ஐரோப்பிய ஒன்றிய பயனர்களுக்கான தனியுரிமைக் கொள்கை ஐரோப்பிய ஒன்றிய பயனர்களுக்கான குக்கீ கொள்கை தனியுரிமை கொள்கை (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே) பயனுள்ள தேதி: மே 25, 2018 அறிமுகம் ஹண்டேஷேகன் டிஜிட்டல் மீடியா, எல்.எல்.சி. d / b / a astroshopee Industries, அதன் துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் துணை நிறுவனங்கள் ('astroshopee', 'we' அல்லது 'us') எங்கள் பயனர்களின் தனியுரிமையை மதிக்கிறது & hellip;